امروز می خواهم چند سایتی که امکانات رایگان برای ایجاد وبسایت را در اختیار کاربر قرار می دهد را شرح دهم . می توان گفت این سایت ها از بهترین میزبانهای رایگان برای ارائه خدمات جهت ایجاد سایت ها هستند .